Prvo se zaljubi u sebe, pa tek onda u ostale :)

Moje ime je Ajša. Imam 16 godina i iz BiH sam. Ostalo pitajte ako želite,a sve možete pročitati sa mog bloga. :)

Džefri Diver - Sakupljač kostiju (via bezosjecajna)

(Source: brbljivica, via mydelilaah)

Mrzim ga. Nije lepo mrzeti… ali neka se nosi, mrzim ga!

menuet:

ughjxnna:

OH MY GOD THIS CARD

HAHAHAAHAHHAAHAHAHAHAHAHHAAHAHHA

(via andjeo-cuvar)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter