Prvo se zaljubi u sebe, pa tek onda u ostale :)

Moje ime je Ajša. Imam 16 godina i iz BiH sam. Ostalo pitajte ako želite,a sve možete pročitati sa mog bloga. :)

crunchier:

hot boys are so fun until you realize they don’t want you

(via anoreksicna-lastavica)

potrazi-me:

Bole me sva tvoja odustajanja. Vise nego sto mogu da podnesem.

(via niciji-kao-tvoj)

(via oprosti-mi-sto-te-volim)

(via tattoo-never-enough)

Zelim da budem osoba,koja ce ti faliti u 4 ujutro.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter